Certyfikat 2019a  

 

fairpplay

MocnaFirma

 

Odwiedziło nas osób.

 

AKTUALNOŚCI

Informacja o dostarczaniu faktur w miesiącu lutym 2021r.

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Przasnyszu informuje, że z uwagi na sytuację związaną z zagrożeniem koronawirusem faktury za dostawę wody i odprowadzanie ścieków w miesiącu lutym 2021r. dostarczane będą do skrzynek pocztowych bez potwierdzania.

 

Informacja o indywidualnych rachunkach bankowych

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Przasnyszu przypomina, że od 1 stycznia 2021r. wprowadził indywidualne rachunki bankowe dla wpłat zobowiązań z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków. Informacje o numerach nadanych rachunków zostały Państwu dostarczone w miesiącu grudniu 2020r. do skrzynek na listy.

Indywidualne rachunki bankowe służą tylko i wyłącznie do dokonywania wpłat za faktury za  dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

Stąd prosimy o niedokonywanie wpłat na powyższe rachunki bankowe za inne usługi typu opłata czynszu i opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Informacja w sprawie odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (działalność gospodarcza)

27.11.2020

14:40

Marcin

Z dniem 01 stycznia 2021 r. nieruchomości niezamieszkałe (na których prowadzona jest działalność gospodarcza) zostały wyłączone z systemu gospodarowania odpadami na terenie miasta Przasnysz. Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest podpisać indywidualną umowę na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej.

O ile jesteście Państwo zainteresowani zawarciem takiej umowy prosimy o złożenie wniosku zawierającego wszystkie niezbędne dane w celu przygotowania oferty i projektu umowy w formie pisemnej w siedzibie Spółki ul. Kacza 9 bądź drogą e-mailową na adres : zarzad@mzgkimprzasnysz.pl .

Wniosek można pobrać klikając tutaj lub odebrać osobiście w sekretariacie Spółki na ul. Kaczej 9 oraz w BOK Zakładu Oczyszczania Miasta ul. Leszno 47. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w BOK Zakładu Oczyszczania Miasta ul. Leszno 47 lub pod nr tel. (029) 752 28 77.

 

© Copyright 2007 Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przasnyszu
tel./fax 29 752 28 44 e-mail: zarzad@mzgkimprzasnysz.pl