Certyfikat 2019a Certyfikat20

 

Odwiedziło nas osób.

 


Biuro Obsługi Klienta w zakresie odbioru odpadów i nieczystości płynnych mieści się w budynku administracyjnym bazy transportowej przy ul. Leszno 47.

Czynne jest w godzinach od 900 do 1300, tel.: 29 752 28 77.


Do zadań Biura Obsługi Klienta należy przyjmowanie interesantów we wszystkich sprawach związanych odbiorem odpadów, informowanie, wyjaśnianie, udzielanie pomocy w wypełnianiu formularzy, druków, wniosków oraz bezpośrednie załatwianie zgłaszanych spraw lub kierowanie do właściwych komórek organizacyjnych.

W szczególności do zadań Biura Obsługi Klienta należy:

  • zawieranie umów na odbiór odpadów

  • przyjmowanie i załatwianie reklamacji dotyczących wystawionych rachunków za odebrane odpady,

  • sprzedaż i dzierżawa pojemników na odpady,

  • przyjmowanie od interesantów skarg i wniosków i przekazywanie ich do dalszego załatwienia do sekretariatu Spółki.


Ustala się 30-dniowy termin załatwiania spraw przyjętych do Biura Obsługi Klienta.


Harmonogramy odbioru odpadów

 Gmina Miasto Przasnysz

Gmina Przasnysz

Gmina Krasne

Gmina Czernice Borowe

 

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW (PSZOK)

 

© Copyright 2007 Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przasnyszu
tel./fax 29 752 28 44 e-mail: zarzad@mzgkimprzasnysz.pl