Certyfikat 2019a

fairpplay

MocnaFirma

 

Odwiedziło nas osób.

 

Procedura nieodpłatnego przekazania ustabilizowanego osadu ściekowego polepszającego właściwości gleb

  1. Złożenie pisemnej deklaracji odbioru partii ustabilizowanego osadu ściekowego na własne grunty rolne. Do deklaracji należy załączyć:

    • kserokopię tytułu prawnego do dysponowania działką, na której zostanie zastosowany osad,

    • wypis i wyrys z rejestru gruntów,

  1. Pobór przez próbkobiorcę z akredytowanego laboratorium próbek gleby u rolnika  do badania laboratoryjnego. Koszt badania próbek ponosi Spółka. Czas wykonania analizy - około 3 tygodnie.

  2. Spisanie umowy dotyczącej odbioru osadu.

  3. Otrzymane przez Spółkę wyniki badań stwierdzających przydatność gleby pod zastosowanie osadu są przesyłane zainteresowanemu odebraniem partii preparatu wraz z podaniem dawki do zastosowania na glebach wcześniej wskazanych i zbadanych.

  4. Spółka własnym transportem dokonuje wywozu partii osadu na przebadane grunty.

  5. Po zakończeniu wywozu spisywane są dokumenty stwierdzające przekazanie ustabilizowanego osadu ściekowego.

© Copyright 2007 Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przasnyszu
tel./fax 29 752 28 44 e-mail: zarzad@mzgkimprzasnysz.pl